COLLEGE

OLAFKITSEROO.COM begeleidt scholen en bedrijven m.b.t. video productie en content management.

 Urban Education in het mbo

Producent: Coördinator/docent minor docent mbo Lucia Fiori van HvA.
Doel: Urban Education in het mbo ervaringen delen.
Doelgroep: aanwezigen op het HvA symposium Urban Education.
Gewenste actie: in gesprek raken betreffende Urban Education in het mbo.

Urban Education TAAL

Producentieteam: docentopleider Nederlands Anita Damkot, docentopleider Frans Danielle van der Maten en docentopleider Engels Femke Kitslaar van de HvA.
Doel: oplossing aandragen voor Urban Eduction vanuit het domein talen.
Doelgroep: aanwezigen HvA symposium Urban Education.
Gewenste actie: met elkaar in gesprek raken betreffende deze lesmethode.

 Vragenlijst Burgerschap

Producent: Jordi Vermeulen, docentopleider bij de HvA.
Doel: oplossing aandragen m.b.t. Urban Education vanuit het domein Maatschappijleer.
Doelgroep: aanwezigen op het HvA symposium Urban Education.
Gewenste actie: in gesprek raken over deze vinding.

Minor docent in het mbo

Producent: Coördinator/docent minor docent mbo van de HvA Lucia Fiori.
Doel: studenten te interesseren voor de minor docent in het MBO.
Doelgroep: HvA website.
Gewenste actie: inschrijven voor de minor docent in het MBO.

 Scrum op Spinoza20first

Producenten: achtentwintig eerstejaars leerlingen.
Doel: leg ‘scrummen’ uit.
Doelgroep: eerstejaars Spinoza20first.
Gewenste actie: productpresentatie ouderparticipatie.

 Verschil NSB-ers en Joden

Producenten: Sam, Alma en Lygiano.
Doel: het verschil uitleggen tussen Joodse – en NSB klasgenoten in de Tweede Wereldoorlog.
Doelgroep: eerstejaars stamgroepen Spinoza20first.
Gewenste actie: lesstof opnemen en overbrengen.

OLAFKITSEROO.COM     –     interactieve media productie
Hobbemakade 93-3     –     1071 XR  Amsterdam
Tel: + 31 6 429 89 469     –     E-mail: info@olafkitseroo.com