Loading...

COLLEGE

//COLLEGE
COLLEGE 2018-10-22T07:23:51+00:00

 
COLLEGE

Video is een in deze tijd niet meer weg te denken communicatiemiddel.
Kennisvergaring van videoproductie, -publicatie, -promotie en -consumptie behoort volgens olafkitseroo.com tot het standaard aanbod van een moderne school.
Wilt u ook video productie coaching op uw onderwijsinstelling? Maak CONTACT.


Kitseroo biedt onderwijsinstellingen videoproductie coaching met als doel:
1. invulling geven aan de behoefte van leerlingen, studenten, docenten en docentopleiders om met videoproductie bezig te zijn;

2. samenwerken, plannen en onderzoekend leren stimuleren;
3. eindproducten creëren die de opdracht, het onderwerp en/of de boodschap een blijvende waarde geven en desgewenst als marketingmateriaal ingezet kunnen worden.


De belangrijkste kennisneming van leerlingen, studenten, docenten en docentopleiders m.b.t. video productie:
1. vaststellen doelgroep, doelstelling en stijl van de video;

2. kennis van het gekozen onderwerp omzetten naar een scenario;
3. filmproductie plannen;
4. opname(techniek), montage en publicatie.

 Urban Education in het mbo


Coördinator/docent minor docent mbo Lucia Fiori heeft in opdracht van de Hogeschool van Amsterdam de documentaire ‘Urban Education in het mbo’ geproduceerd.

Olaf Kitseroo heeft Expedia om drone beelden van Amsterdam gevraagd en de door Lucia en student lerarenopleiding Eline de Vries afgenomen interviews gemonteerd.
De video (27:50 min.) is op het HvA symposium Urban Education maart 2018 bekeken en als discussiemiddel gebruikt.

Urban Education TAAL


Docentopleider Nederlands Anita Damkot, docentopleider Frans Danielle van der Maten en docentopleider Engels Femke Kitslaar van de Hogeschool van Amsterdam hebben samen met Olaf Kitseroo doel en doelgroep vastgesteld.
Anita
, Danielle en Femke hebben de beelden in de klas verzameld. Olaf heeft geholpen bij de opnamen van het gesprek met schrijver Martijn Niemeijer en de beelden gemonteerd.

Anita, Danielle en Femke hebben deze video (6:56 min.) gepresenteerd op het HvA symposium Urban Education.

 Vragenlijst Burgerschap


Jordi Vermeulen, docentopleider bij de Hogeschool van Amsterdam, heeft samen met Olaf Kitseroo doel en doelgroep vastgesteld.

Jordi heeft de beelden verzameld en aangegeven wat waar gebruikt diende te worden.
Olaf heeft de beelden gemonteerd en Jordi heeft deze video (3:26 min.) gepresenteerd op het HvA symposium Urban Education.

Minor docent in het mbo


Coördinator/docent minor docent mbo van de Hogeschool van Amsterdam Lucia Fiori heeft een video geproduceerd om studenten te interesseren en zich in te laten schrijven voor de minor docent in het MBO.

Lucia heeft de beelden verzameld, Olaf Kitseroo heeft de beelden gemonteerd.
Deze video (6:19 min.) en posters van stills van deze video zijn op de ‘minormarkt‘ getoond.
Tevens is deze video op de website van HvA gepubliceerd.

 Scrum op Spinoza20first


In het kader van ‘Ouderparticipatie’ op Spinoza20first hebben ouder Marc de Cloe en Olaf Kitseroo een veertigtal leerlingen begeleid.

In vijf lesuren is het verhaal vastgesteld, zijn de rollen (voor en achter de camera) verdeeld en zijn de opnamen gemaakt.
De leerlingen hebben onder begeleiding van Marc en Olaf zelf het scenario geschreven, de planning gemaakt, de props en kleding verzorgd en de opnamen gemaakt.
Sam heeft de camera bediend en Merlin de Cloe heeft de beelden gemonteerd.
De gehele groep heeft de video (5:27 min.) aan school gepresenteerd.

 Verschil NSB-ers en Joden


Sam, Alma en Lygiano hebben in videovorm invulling gegeven aan de opdracht ‘Leg het verschil uit tussen Joodse – en NSB klasgenoten in de Tweede Wereldoorlog’.

Sam, Alma en Lygiano zijn naar het Verzetsmuseum gegaan en hebben daar het scenario gemaakt. Sam heeft de casting gedaan en de acteurs geregisseerd.
Sam, Oscar en Dane hebben de props gemaakt en Olaf Kitseroo heeft op aanwijzingen van Sam de camera (een iPhone) bediend.
Olaf heeft de beelden gemonteerd en Sam, Alma en Lygiano hebben de video (3:25 min.) aan de klas (stamgroep op Spinoza20first) gepresenteerd.

OLAFKITSEROO.COM     –     interactieve media productie
Hobbemakade 93-3     –     1071 XR  Amsterdam
Tel: + 31 6 429 89 469     –     E-mail: info@olafkitseroo.com